Ceník poplatků a náhrad Městské knihovny Kuřim

 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY
půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací zdarma
internet zdarma
půjčování CD zdarma
 
REGISTRAČNÍ POPLATEK S PLATNOSTÍ NA 12 MĚSÍCŮ
dospělí 100 Kč
děti do 15 let 40 Kč
 
VYBRANÉ SLUŽBY
–za vyřízení žádanky MVS pro čtenáře je vybíráno 50 Kč/ 1 knihu a dále částka dle podmínek žádané knihovny. Nevyzvednuté rezervace budou zpoplatněny stejným způsobem.
–za vyřízení žádanky MVS pro knihovny je účtován poplatek 50 Kč/ 1 knihu. Celková částka bude knihovnám pololetně fakturovaná
rezervace knih (platí také při nevyzvednutí rezervace)
rezervace knih v dětském oddělení
10 Kč/ kniha
zdarma
černobílý tisk z tiskárny 1,50 Kč/ 1 A4
 
POPLATKY Z PRODLENÍ
1. upomínka 50 Kč
2. upomínka 100 Kč
3. upomínka 150 Kč
upomínací dopis 200 Kč
 
OSTATNÍ POPLATKY
kauce:(bude vrácena při odhlášení čtenáře) 500 Kč
při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytu v České republice
nová čtenářská legitimace 20 Kč
poškození knihovní jednotky nebo vazby knihy

20 Kč a výše
dle stupně poškození
/stanoví knihovník/

ztráta knihovní jednotky (dle Knihovního řádu)
poplatek za likvidaci způsobené škody 50 Kč/ 1 kniha
poškození čárového kódu 20 Kč
nevyzvednutí knihy, objednané prostřednictvím MVS 50 Kč/ 1 kniha
 
OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY
prodej vyřazených knih a časopisů smluvní ceny

 

Schváleno RM Kuřimi dne 30.11.2016

Platnost ceníku od 1.1.2017