Městská knihovna Rajhrad

adresa: Masarykova 459, 664 61 Rajhrad zřizovatel: Rajhrad
knihovník: Lada Hamerníková počet obyvatel: 2722
telefon: 547 229 432 adresa: Masarykova 32
email: knihovna@rajhrad.cz telefon: 547 426 811
www: rajhrad.knihovna.cz/ email: podatelna@rajhrad.cz
otevírací doba: po 9-12 13-16:30, st 9-12 13-16:30, čt. 13-18 www: www.rajhrad.cz

 

Nejstarší zprávu o veřejné knihovně v Rajhradě zaznamenal nadučitel František Truhlář v roce 1898 ve školní kronice. Z tohoto záznamu vyplývá, že knihovna, kterou nazval knižnice pro lid, je ve velmi špatném vztahu. Pisatel této zprávy přenesl svazky knižnice do školy, obalil je, očísloval a znovu je připravil pro veřejnost. Následující léta, zvláště pak první světová válka, slibný rozvoj knihovny zastavila. Knihy dosloužily. Plně se uplatnilo ono známé když řinčí zbraně, múzy mlčí.

Zásluhou obětavého vlastivědného pracovníka, vynikajícího historiografa Rajhradu PhDr. Karla Uhla byla dne 13. ledna 1922 ustavena knihovní rada Osvětové obecní knihovny v Rajhradě. Prvním knihovníkem této knihovny byl jmenován PhDr. Karel Uhl. S učitelem Janem Peškařem začal Karel Uhl obstarávat do knihovny nové knihy. Formy byly různé. Často oba putovali Rajhradem a do prádlového koše sbírali knižní dary od občanů. Pořádali různé přednáškové akce a z výtěžků těchto akcí byly kupovány knihy do knihovny. Výsledky této činnosti byly obdivuhodné. Když se 15. června téhož roku otevírala knihovna, mohla čtenářům nabídnout 264 knih.

V roce 1987 se knihovna přestěhovala do nově vybudovaných prostor v budově č. 459 na Masarykově ulici. Je umístěna ve vyhovujícím prostředí a má všechny předpoklady pro uplatňování moderních knihovnických forem. Knihovníci Petr a Milena Žižkovi vedli knihovnu od roku 1988 profesionálně. Po 50-ti leté činnosti v knihovně předali manželé Žižkovi knihovnu v roce 2010 do rukou další knihovnici - paní Ladě Hamerníkové.

Na začátku letošního roku proběhla v knihovně oslava 90. výročí založení knihovny v Rajhradě. Kromě různých "slavících" akcí byla na počest předcházejícího knihovníka pojmenovaná galerie knihovny na Malá galerie Petra Žižky.

V prázdninových měsících roku 2013 byla knihovna vybavena novým nábytkem.