Městská knihovna Tišnov

adresa: Brněnská 475 zřizovatel: Tišnov
knihovník: Dagmar Kopřivová počet obyvatel: 8376
telefon: 549 121 001 adresa: nám. Míru 111
email: mktisnov@seznam.cz telefon: 549 439 711
www: www.mktisnov.cz email: urad@tisnov-mesto.cz
otevírací doba: viz web www: www.tisnov.cz

 

Veřejná knihovna vznikla v Tišnově v roce 1884 z výtěžku Národní slavnosti, kterou uspořádal studentský spolek Barák. Knihovna byla od samého počátku obecní, město financovalo nákup knih, provoz zajišťovali studenti bezplatně. Od svého založení působila v přízemí radnice, v době její přestavby byla přesunuta do bývalé měšťanské školy chlapecké, a ještě téhož roku putovala zpět na radnici. Protože válečné události do značné míry ztěžovaly a ohrožovaly existenci knihovny, byla její činnost pozastavena a na své znovuzrození si musela počkat až do roku 1922, kdy byla spojena s knihovnou sokolskou, čímž se její fond více než zdvojnásobil.
Významným mezníkem pro její činnost byl rok 1956, kdy se z městské knihovny stala knihovnou okresní. V roce 1961 bohužel svůj statut ztratila protože tišnovský okres byl zrušen a knihovna se zařadila do knihovní sítě okresu Brno-venkov.
V roce 1992 začala knihovna s retrokatalogizací celého fondu, současně zpracovávala i fond nový. V roce 1998 bylo plně zautomatizováno dětské oddělení, o dva roky později byla dokončena automatizace oddělení pro dospělé čtenáře.
Uživatelům jsou nabízeny nejen klasické knihovnické služby, jako je půjčování knih, periodik, přístup na internet, zhotovování kopií, vyhledávání v on-line katalogu, možnost rezervací či prodloužení po internetu, ale knihovna funguje i jako čítárna a studovna a svými výstavními plochami a vzdělávacími pořady také jako instituce celoživotního vzdělávání.

Fotogalerie knihovny