Obecní knihovna Mokrá

adresa: Mokrá 350 zřizovatel: Mokrá-Horákov
knihovník: Ivana Brzobohatá počet obyvatel: 2573
telefon: 515 537 181 adresa: Mokrá 207
email: knihovna@mokra-horakov.cz telefon: 544 226 205
www: https://mkmokra.webnode.cz/ email: oumokra-horakov@iol.cz
otevírací doba: viz web www: www.mokra-horakov.cz/

 

K založení obecní knihovny v Mokré, která vznikla z peněžních darů občanů, došlo v roce 1900 zásluhou učitele Ignáce Muzikáře. Tvořilo ji několik desítek zábavné a poučné četby, uložené až do počátku roku 1910 v domě u Karla Zouhara. Půjčování knih a péči o ně měl na starosti nadučitel. V roce 1910 byly knihy uloženy a půjčovány v Kuncově hostinci.
V Horákově byla obecní knihovna založena v roce 1923. Knihy půjčoval v budově školy na Půllánech místní řídící učitel Jan Doležal. Obec přispívala na provoz knihovny 50 haléřů na obyvatele. V roce 1923 to bylo celkem 350 Kč. Knihovna pracovala samostatně i po sloučení Mokré a Horákova v roce 1976 a teprve v roce 1995 byla zrušena. Knihovní fond byl předán do knihovny v Mokré. Fond knihovny tvoří cca 9 938 svazků. Uživatelům jsou poskytovány výpůjční, informační a reprografické služby. Knihovna odebírá 13 titulů časopisů. 

Fotogalerie knihovny