Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou

adresa: Těsnohlídkovo náměstí 999 zřizovatel: Bílovice nad Svitavou
knihovník: Mgr. Marie Nedopilová počet obyvatel: 2538
telefon: 702 055 781, 545 227 114 adresa: Komenského 446
email: knihovna@bilovice-nad-svitavou.cz telefon: 545 227 335
www: https://www.knihovnabilovice.cz/. email: obec@bilovice-nad-svitavou.cz
otevírací doba: ÚT-13:00-17:30; ST-9:00-12:00,13:00-18:30
-9:00-12:00, 13:00-17:30
www: www.bilovice-nad-svitavou.cz

 

První všeobecně přístupná knihovna byla v obci založena r. 1892. Šlo o knihovnu Vzdělávacího spolku Havlíček, který byl organizačně spojen s místním Sokolem. Zpočátku měla cca 500 knih, v r. 1918 se v kronice mluví už o 955 knihách. Tato knihovna se posléze stala základem fondu Veřejné obecní knihovny, která byla založena jako odezva na 1. knihovnický zákon ve dvacátých letech 20.stol. Knihovnu vedli místní nadšenci, většinou učitelé. Stálé umístění neměla, vystřídala řadu provizorií, různých přístavků ve dvoře školy, ale i na jiných místech. Od 1.1.2003, po zániku okresních úřadů a jím zřizovaných organizací, se knihovna po letech opět stala zařízením obce.

V roce 2016 byla v rámci novostavby obecního úřadu otevřena bezbariérová knihovna v nových prostorách v centru města.

 

On line katalog knihovny