Obecní knihovna v Zastávce

adresa : U školy 440 zřizovatel : Zastávka
knihovník : Jarmila Zahradníková počet obyvatel : 2397
telefon : 546 429 755 adresa : Hutní osada 14
email : knihovna.zastavka@tiscali.cz telefon : 546 429 048
www : knihovnazastavka.webnode.cz email : ou@zastavka.cz
otevírací doba : viz web www : www.zastavka.cz/

 

První zprávy o působení knihovny v obci jsou z roku 1891, kdy byla zřízena knihovna ochotnickým spolkem\"Tyl\", v té době vlastnila 545 svazků.V roce 1994 byla knihovna přestěhována z nevyhovujících prostor do sice nezvyklých, ale dobře situovaných prostor v suterénu Mateřské školy. Největší výhodou tohoto umístění je bezprostřední blízkost základní školy a gymnázia. Knihovna se tak stala kulturním zázemím pro mimoškolní vzdělávání a výchovu dětí a mládeže.
1.1.1996 se knihovna osamostatnila a jejím zřizovatelem se stala Obec Zastávka. S touto změnou a zájmem zřizovatele zkvalitnit služby knihovny dochází od roku 2000 v knihovně k radikálním kvalitativním změnám v technickém vybavení interiéru knihovny. V roce 2005 došlo k rozšíření knihovny o další místnost a tím bylo možné vytvořit oddělení naučné literatury a studovnu s čítárnou. V roce 2012 připravuje knihovice vytvoření herny a samostatného dětského oddělení.

V roce 2002 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů, v roce 2005 bylo dokončeno vkládání všech titulů do počítačové databáze za pomoci knihovního systému Clavius. V současné době je zpracovávání fondu knihovny i výpůjční systém plně automatizován.

 

Fotogalerie knihovny