Městská knihovna v Oslavanech

adresa: Hlavní 21, 664 12 Oslavany zřizovatel: Oslavany
knihovník: Markéta Poledňová, Jaroslava Holečková počet obyvatel: 4008
telefon: 546 423 305 adresa: Nám.13.prosince 2
email: mkoslavany@seznam.cz telefon: 546 418 411
www: www.knihovnaoslavany.cz email: oslavany@mboxr.cz
otevírací doba: pondělí 8,30-11,30 12,30-15,30, středa 8,30-12 13-17,pátek 8,30-12 13-17 www: www.oslavany-mesto.cz

 

První oslavanskou knihovnou byla školní knihovna čítající 200 svazků, které pro školu zakoupil těžař František Müller. V roce 1932 po dokončení Lidového domu byla otevřena veřejná knihovna. Během okupace byl fond ukrýván občany před likvidací. Po válce byla knihovna znovu otevřena. Knihovníkem byl odborný učitel Maxmilián Škoda. Od roku 1969 je knihovna vedena profesionálními knihovníky.
Po zrušení Okresní knihovny Brno-venkov, pod kterou knihovna organizačně spadala, se od 1. 1. 2003 stala knihovna organizační složkou města Oslavany.
V roce 1990 byl na budovu knihovny uplatněn restituční nárok, a proto byla přestěhována do prvního patra Katolického domu na ulici Hlavní 21.
Knihovní fond čítá cca 19 tisíc svazků. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační, reprografické a přístup na internet. Knihovna odebírá 45 titulů různých periodik.
V roce 2005 byla knihovna plně automatizována pomocí systému Clavius. Od roku 2001 je k dispozici internet pro veřejnost. Knihovna je umístěna v 1. patře, nemá bezbariérový přístup. Knižní fond je rozdělený do třech místností. Poslední místnost na navíc využívaní jako víceúčelový sál pro přednášky, besedy s dětmi apod.

Knihovna Oslavany má na starosti také pobočku v obci Padochov.

Knihovna Oslavany