Městská knihovna Ivančice

adresa: Mjr.Nováka 7 zřizovatel: Ivančice
knihovník: Blanka Odutová počet obyvatel: 6482
telefon: 546 451 585 adresa: Palackého nám. 6
email: info@knihovna.ivancice.cz telefon: 546 419 411
www: www.knihovnaivancice.cz email: info@muiv.cz
otevírací doba: po.,st.,pá 8-12 13-18 www: www.ivancice.cz

 

Počátky městské knihovny sahají do r. 1866, kdy byl založen Slovanský čtenářský spolek středisko kulturního a společenského života nejen ve městě, ale i v širokém okolí.
Spolková knihovna byla založena r. 1886 a zpřístupněna veřejnosti r. 1894, v r. 1904 měla již 1 700 svazků. Od r. 1897 byla součástí knihovny i veřejná čítárna. Čtenářský spolek vyvíjel značnou aktivitu a založil knihovny i v okolních obcích (Neslovice, Hlína).
Po vydání zákona O veřejných knihovnách obecních byla knihovna umístěna v budově reálného gymnázia v Růžové ulici a později se přestěhovala do ulice Wilsonovy, kde měla k dispozici dvě místnosti - čítárnu a sklad knih. Knihy byly umístěny ve skříních a čtenáři si četbu vybírali podle nástěnných seznamů.
Knihovníkem byl prof. Antonín Houdek a jeho pomocníky studenti gymnázia. V té době bylo v čítárně na 100 titulů novin a časopisů (z darů předplatitelů, neboť by nezbyly peníze na nové knihy) a každý večer bylo otevřeno.
Knihovna je od r. 2003 organizační složkou Města Ivančice. V současné době knihovní fond tvoří cca 26 500 svazků. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční a informační, reprografické a přístup na internet.

Fotogalerie knihovny