Zápis z porady pracovníků obecních knihoven - oblast Rosicko

13.05.2016 08:54

Dne 10.5. 2016 se konala v Městské knihovně v Rosicích porada pracovníků obecních knihoven viz přiložený zápis.

Zápis Rosice_10.5._2016.pdf (229770)