Za rozmanitostí Balkánu - Cestopisná přednáška Milana Štourače

13.02.2017 18:00

Kosovo - Kosovská republika, vznikla jako poslední stát na mapě Evropy v roce 2008 s hlavním městem Priščina.
Úchvatná horská soutěska Rugovi, "muzeum pod čirým nebem" - historické město Prizren, klášterní klenot Dačani s údajně největší chrámovou kopulí na světě.

Makedonie - Kulturně majestátní město Ohrid, krásný kostel sv. Nauma, atd.

V obou těchto zemích naleznete památky křesťanské i památky z tureckého období.