Výzva k obsazení místa - vedoucí knihovny a regionálního oddělení

26.03.2019 12:18

Výzva k obsazení volného pracovního místa

 

Druh práce: vedoucí knihovny a regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim                                     

                       Místo výkonu práce:   Kuřim a region Brno-venkov

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (obor knihovnictví),
 • znalost podmínek provozování veřejných a informačních služeb,
 • pracovní zkušenosti z regionálního oddělení knihovny výhodou,
 • znalost knihovnického systému Tritius výhodou,
 • orientace v dotacích pro kulturu,
 • praxe ve vedení kolektivu,
 • spolehlivost a vysoká časová flexibilita,
 • schopnost samostatné a tvůrčí práce,
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič,
 • znalosti v oblasti informačních technologií,
 • občanská a morální bezúhonnost.

 

Platové a pracovní podmínky:

Dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle katalogu prací ve veřejných službách a správě platová třída 9. Plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1. 5. 2019 nebo dle dohody.

 

Náležitostí přihlášky:

Název výzvy; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní a e-mailové spojení; datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce a odborných znalostí,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis,
 • koncepci rozvoje Městské knihovny Kuřim v rozsahu max. 3 strany.

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městská knihovna Kuřim, Popkova 1006, 664 34 Kuřim, nebo předejte osobně u výpůjčního pultu (oddělení pro dospělé MěK Kuřim), nejpozději do 25. 4. 2019 do 12 hod. Obálku označte nápisem Výzva – vedoucí knihovny.

 

Kontaktní pracovník:

Bc. Kateřina Rovná, tel. 541 420 461, rovna@mkkurim.cz