VISK 3 a Knihovna 21.století

09.10.2018 11:31

Do 10. prosince 2018 je možné podat žádost v rámci dotačních titulů VISK3 a Knihovna 21. století

https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21