Virtuální univerzita 3. věku

13.09.2018 09:56

Virtuální univerzita 3. věku

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Do nového semestru je možné se hlásit od dnešního dne.
Cena semestru je 300 Kč. Studentem se může stát osoba starší 50 let, osoba se statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Ke studiu se lze přihlásit v otevírací době knihovny.
Termín: úterý 2. října – úterý 11. prosince 9.30, Klub Kotelna
Téma: České dějiny a jejich souvislosti
Osnova přednášek: 
1. Češi, národ, stát (2. 10.) 
2. Společnost a křesťanství (16. 10.) 
3. Velmoži, knížata, králové (30. 10.) 
4. Stříbro a moc (13. 11) 
5. Český král a římský panovník (27. 11.) 
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy (11. 12.). 
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.