Statistický výkaz o knihovně za rok 2015

05.01.2016 09:45

Neprofesionáloní obecní knihovny budou stejně jako v předchozích letech vyplňovat zjednodušený formulář Roční výkaz o knihovně za rok 2015. Formulář výkazu byl do jednotlivým knihovnám rozeslán e-mailem. Prosím o vyplnění a odeslání do 25. ledna 2016 paní Miroslavě Kubíkové e-mailem na adresu mkmodrice@volny.cz, případně poštou na adresu Městská knihovna v Modřicích, Nám. Svobody 93, 664 42 Modřice.

Pokud si nejste jisti, jak výkaz vyplnit, můžete nahlédnout do Deníku knihovny na rok 2015 a 2016 , kde najdete kromě definic pojmů také pokyny k vyplnění jednotlivých polí.