Dotazník

16.05.2016 13:08

V současné době probíhá dotazníkové šetření Průzkum prostorového a technického vybavení knihoven ČR. Je potřeba, aby dotazník vyplnilo co nejvíce knihoven. Pokud jste zatím dotazník nevyplnili, prosím věnujte mu pozornost, je to velmi důležité!

Dotazník najdete: https://www.benchmarkingknihoven.cz/dotaznik/

Termín ukončení dotazníkového šetření byl posunut na 22. května 2015.