Březen - měsíc čtenářů

01.03.2017 08:00

Městská knihovna v Kuřimi se letos zapojila do celostátní akce "Březen - měsíc čtenářů", kterou pořádá

Svaz knihovníků a informačních pracovníků. 


Na co se můžete těšit navíc krom stávajících akcí knihovny?

 

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 uvádíme nově v rámci "Národního týdne trénovaní paměti" kurz "Trénování paměti", který bude probíhat v pravidelných blocích letního i zimního semestru.

 

Čtenářská amnestie - v týdnu od 20. 3. - 24. 3. mohou zapomnětliví čtenáři využít vyhlášené čtenářské amnestie a bez povinnosti uhradit sankční poplatek vrátit dosud nevrácené výpůjčky.

Upomínky a poplatky z prodlení budou čtenářům prominuty, pouze pokud vrátí VŠECHNY dlužené dokumenty, které mají půjčené. Amnestie se nevztahuje na čtenáře, jejichž pokuta je již v řešení právníka. 

 

Čtenáři roku - koncem měsíce vyhlásíme 30 nejaktivnějších čtenářů dětského i dospělého oddělení, pro které máme připraveno milé překvapení.

 

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ:


9. března 2017 v 17,00 přednáška "Jak uspět u přijímacího pohovoru"
27. března 2017 v 18,00 přednáška "Vynálezy v průběhu staletí"

 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
31. března 2017 - Noc s Andersenem