Beseda: Střední Amerika

14.09.2012 18:00

Guatemala – Honduras - Belize: tyto tři státy středoamerického regionu vyvolávají pocity neprobádanosti a dobrodružství. Zavítáme do oblastí, jehož břehy omývají vody Tichého oceánu i Karibského moře. Navštívíme Guatemalu ze svými scénickými, sopečnými pohořími, jezerní perlu Atitlán, či velkolepou indiánskou lokalitu -Tikal.

Dále zavítáme do Hondurasu. Uvidíme ruiny "Mayských Athén" v Copánu a pobudeme i na pobřeží, této zajímavé země. Poslední, představenou zemí bude Belize. Taková malá, britsky směřovaná enkláva v jinak okolním, španělsky orientovaném světě. Všude nás bude doprovázet tajemný svět mayské civilizace a dalších, předkolumbovských kultur.

Vyprávět bude cestovatel Milan Štourač.

Vstup volný

Městská knihovna - 14. září 2012 v 18 hodin